امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
چگونه یک آسانسور خوب انتخاب کنیم

با انجام محاسبات ترافيکي که پارامترهاي مهم آن در ذيل صفحه آورده شده است ودر نظر گرفتن محدوديتهاي ابعادي براي پروژه هايي که در حال انجام ميباشند وهمچنين در نظر گرفتن ملاحظات ابعادي براي پروژه هاي در حال طراحي ، سعي ميشود مناسبترين آسانسور (بهينه ترين ) که هم ملاحظات ترافيکي وهم ملاحظات ابعادي را مد نظر قرار دهد انتخاب شود . به نمودار زير توجه فرماييد :

انتخاب آسانسور مناسب

پس از آناليز ترافيک وبررسي محدوديتهاي ابعادي که بر اساس فرم صفحه بعد اطلاعات اوليه آن از طريق بازديد از محل  ويا نقشه هاي ابعادي ومشاوره با کارفرما صورت ميگيرد. امر طراحي آسانسور صورت ميگيرد.
فاز اول  -  بررسي وتعيين ابعاد و اندازه ها
فاز دوم -  بررسي وتعيين مشخصات فني قطعات
فاز سوم – تهيه نقشه هاي اجرايي جهت عمليات نصب وراه اندازي
استاندارد مورد نظر در طراحي :EN81

فاز اول طراحي : تعيين ابعاد واندازه ها

پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد، سرعت وظرفيت که با بررسي محاسبات ترافيکي و محدوديتهاي ابعادي صورت پذيرفت ، بر اساس جداول ابعاد واندازه ها مطابق مقررات EN81 وتوصيه هاي ISO که در صفحات بعد آمده است،  سعي ميشود مناسبترين ابعاد واندازه ها انتخاب گردد.
شايان ذکر است ابعاد واندازه هاي ارائه شده در جداول پيوست صرفا" براي آسانسورهاي معمولي واستاندارد ميباشد. در شرايط خاص وآسانسورهاي ويژه مانند گرد ، آسانسورهاي پانوراما (شيشه اي ) ويا آسانسورهاي صنعتي ، ابعاد و  اندازه ها براساس شرايط موجود تعيين ميگردد اما همواره سعي ميشود مقررات EN81 براي ميزان فضاي هر مسافر (مساحتها)رعايت گردد.
خروجي هاي فاز اول طراحي عبارتند از :
 تعيين ابعاد چاهک  (عرض – عمق – ته چاه /Pit – اورهد – طول مسير )
 تعيين ابعاد موتورخانه ومحل آن (طول – عرض – ارتفاع – بالا يا پايين )
 تعيين ابعاد کابين  (يک طرف درب – دو طرف درب شامل درب هاي مجاور يا درب هاي روبرو )
 تعيين نوع دربها وابعاد آن (لولايي – تلسکوپي – سانترال – طول – عرض – ارتفاع )
 تعيين موقعيت دربها وسمت بازشو (يک طرف – دوطرفه – چپ – راست )
 نوع وزنه تعادل وابعاد آن (چدني – سربي – در ابعاد مختلف )
 موقعيت وزنه تعادل (پشت کابين – بغل کابين )

فاز دوم طراحي : تعيين مشخصات فني قطعات

پس از انتخاب ابعاد واندازه ها ، فاز دوم طراحي که در واقع مشخص نمودن دقيق پارامترهاي فني قطعات مي باشد شروع مي شود . ابعاد واندازه هاي طراحي شده براي چاهک ، کابين ودربها پارامترهاي بسيار مهمي هستند که در انتخاب مشخصات فني قطعات مؤثر ميباشد . لذا عوامل اصلي مهم ، در انتخاب قطعات ومشخصات فني آنها عبارتند از :
عوامل مؤثردر انتخاب تجهيزات
1- نوع استاندارد (EN81)
2- سرعت آسانسور
3- ظرفيت آسانسور
4- طول مسير حرکت (تراول ) آسانسور
5- ابعاد واندازه ها (چاهک ، موتورخانه ، کابين ، در ب ها)
6- نوع کاربري آسانسور
7- محيط کاربري آسانسور
8- انتخاب نوع وکيفيت حرکت آسانسور

فاز سوم طراحي : تهيه نقشه هاي اجرائي جهت عمليات نصب و راه اندازي

پس از طراحي ابعادي  و تعيين مشخصات فني قطعات وتجهيزات ، نقشه هاي اجرائي جهت آماده سازي چاه وهمچنين نحوه قرار گيري ونصب تجهيزات ونقشه مدارهاي کنترل تهيه مي گردد.
در اين مرحله از طراحي پارامترهاي زير مشخص ميشود :
 نحوه اسکلت فلزي وآهن کشي جهت چاهکهاي آجري (محل نصب براکتهاي ريل )
 نحوه پليت گذاري براي چاهکهاي بتوني (محل نصب براکتهاي ريل )
 نحوه قرارگيري تجهيزات آسانسور براي عمليات نصب
 مشخص نمودن محل سوراخهاي سکوي موتورخانه
 نحوه بتن ريزي کف چاهک ومحل قرار گرفتن بافرها
 نحوه آماده سازي محلهاي نصب دربها
 محاسبه نيروهاي وارده به سازه اصلي چاه
مشخص نمودن نقشه اجرائي موتورخانه (قلاب سقف – هواکش موتورخانه وچاهک – درب ورودي – محل تابلوي سه فاز )
تهيه نقشه هاي کنترل فرمان ونحوه سيم کشي چاهک وموتورخانه
ارائه دستورالعملهاي کابل کشي وآماده سازي تابلوي سه فاز جهت کارفرما
انجام بازرسيهاي فني لازم وتحويل تجهيزات به کارفرما (تحويل موقت )
هماهنگي جهت بازرسي نهايي توسط شرکت بازرسي واستاندارد ايران واخذ تأييديه مربوطه (تحويل قطعي )

تهران . خیابان شریعتی . بالاتر از پل رومی کوچه حقيقت خواه شماره  1777 . طبقه پنجــم

info@mahdiselevator.com    فكس :22245719 -021  تلفن 3-22678881 - 021

پیوند ها
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت مهدیس آسانبر می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح